Shkarkoni dokumentacionin e plotë:

Aneks RFQ           Menu           Shtyrje Afati – RFP

Tiranë me 26/05/2020

NJOFTIM PËR SHTYRJE AFATI

Caritas Shqiptar me seli në rrugën “Don Bosko”, nr.4, Tiranë, Shqipëri, njofton shtyrjen e afatit të proçesit të tenderimit sipas të dhënave të mëposhtme:


Autoritet Prokurues:               Caritas Shqiptar

Objekti i Tenderit:                  Ushqim i ngrohtë, Tiranë

Nr. i Referencës:                     RFP-10-AT-20

Lloji i Procedurës:                  Kërkesë për Propozim (RFP)

Data e shpalljes së njoftimit:  26/05/2020

Data e mbylljes së njoftimit: 02/06/2020 Ora: 12:00

Kohëzgjatja e kontratës:         1 (një) vit


Arsyeja e shtyrjes së afatit është mungesa e një oferte të vlefshme për të zhvilluar normalisht këtë proçedurë.

Duke analizuar shkaqet si dhe duke vlerësuar situatën pandemike të krijuar nga COVID – 19, komisioni i vlerësimit të ofertave të caktuar për këtë proçes tenderimi, vendosi që të bëhej ndryshimi i paraqitjes së ofertave. Këto ndryshime bëhen për të thjeshtuar sa më shumë punën e subjekteve për paraqitjen e ofertave të tyre. Ndryshimet janë përkatësisht si mëposhtë:

  • Ofertat mund të dorëzohen dorazi ose me email në: caritasalbania@caritasalbania.org.
  • Paraqitja e dokumentacionit të nevojshëm thjeshtohet. Mjafton të paraqitet vetëm formati i kërkesës për ofertë sipas formatit Aneks RFQ. (Referohuni tek dokumenti “Menu” për të plotësuar ofertën tuaj)

Kliko këtu për të shkarkuar Aneks RFQ

Kliko këtu për të shkarkuar Menu

Kliko këtu për të shkuar tek adresa e njoftimit fillestar.