Programi “Fëmijët dhe të Rinjtë në Shqipëri” / Caritas Shqiptar, i është bashkuar aksionit për krijimin e kurorës së gjelbër të Parkut të Liqenit të Paskuqanit, nën moton “Mbill një pemë, shto një jetë”.

Ekipi i qendrës “Dritarja e Dijes” së bashku me një grup të rinjsh dhuroi 22 pemë dhe dha kontributin në mbjelljen e tyre.

Të kujdesemi për ambjentin duke kontribuar në gjelbërimin e sipërfaqeve dierrë është një nga investimet më të mëdha që u bëjmë fëmijëve dhe të rinjve, duke i kultivuar dashurinë për natyrën.

 

The program “Children and Youth in Albania” / Caritas Albania, has joined the action to create the green crown of Paskuqan Lake Park, under the motto “Plant a tree, add a life.”

The team of the center “Dritarja e Dijes” together with a group of young people donated 22 trees and contributed to their planting.

Taking care of the environment by contributing to the greening of barren areas is one of the biggest investments we make in children and young people, cultivating their love for nature.