Në kuadër të Programit të Veprimit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Mal i Zi – Shqipëri 2014-2020, bazuar në Instrumentin e Asistencës Përpara Aderimit (IPA II), Caritas-i Shqiptar, së bashku me Caritas-in e Malit të Zi si lider i projektit dhe partnerët e tyre respektivë – Shoqatën e Paraplegjikëve të Tivarit dhe Projektin “Shpresa”, Shkodër, nisën zbatimin e projektit “A.C.C.E.N.T – Aksesueshmëri, Ndërgjegje qytetare, Punësim për personat me aftësi të kufizuara, si një prirje e re” hap THIRRJEN E HAPUR PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË SHQIPËRI (BASHKIA SHKODËR DHE LEZHË) PËR GRANT VETËPUNËSIMI PËR NJË START-UP. 

Thirrja do të qëndrojë e hapur deri me datë 5 korrik 202, ora 15.00.

Të interesuarit janë të lutur të shkarkojnë materialet dhe t’i plotësojnë me informacionin e nevojshëm e me pas ti nisin në daresën zyrtare të Caritas Shqiptar caritasalbania@caritasalbania.org.

 

Kliko linqet per shkarkim:

ToR_start up shqip

Start-up application shqip

Open call start up shqip

Guidlines business plan shqip

Statement, selfemployment ACCENT Shqip