Në mbështetje të projektit për zonat e prekura të tërmetit të nëntor 2019, në datë 02.03.2022 Caritas Shqiptar ka organizuar aktivitetin e dhurimit të çelsave për dy shtëpitë e përfunduara në Bashkine Kurbin.

Drejtor Atë Antonio Leuci, në këtë cermoni, në prezencë të përfaqësuesit të Caritas Austria/ St Polten  Z. Lukas Steinwendtner, Nën Kryetar i Bashkisë Laç Z.Eduart Kurti, e të pranishëm në këtë ceremoni, kanë ritheksuar rëndësinë dhe solidaritetin për tu dhënë sërisht jetë dy familjeve të prekura nga tërmeti. Përfaqësues të Bashkisë Lac, kanë vlerësuar bashkëpunimin e deritanishëm dhe ndihmesën e dhënë nga projekti për familjet në nevojë. Në moton ‘dashuria shëron” ky mision i Caritasit Shqiptar, po hap dyer e mundësi të reja për këta njerëz në nevojë.

 

In the support of the project on the areas affected by the earthquake in November 2019, yesterday, the Caritas Albania has organized the event of donating keys for the two houses located in the Kurbin Municipality.

Director Fr. Antonio Leuci, at this ceremony in the presence of the representatives of Caritas Austria/ St Polten Mr.. Lukas Steinwendtner, Vice Mayor of Laç Mr. Eduart Kurti, reaffirmed the importance and solidarity to give life again to two families affected by the earthquake. Representatives of Laç have appreciated the cooperation so far and the aid given in the project for families in need. In the motto “love heals”, this mission of the Caritas Albania is opening new doors and opportunities for these people in need.