Një vit nga tërmeti i 26 Nëntorit 2019, i cili do të qëndrojë gjatë në memoriet e Shqiptarëve e sidomos për ata që humbën të afërmit e tyre e disa shtëpitë e tyre.

Caritas Shqiptar, gjatë kësaj periudhe ka qenë më pranë se kurrë këtyre njerëzve në nevojë të dëmtuar nga tërmeti.

Ju lutemi të klikoni në materialet e mëposhtme (Anglisht dhe Italisht), një raport mbi punën e Caritasit gjatë këtij viti:

⇒⇒ HOPE TO OUR BROTHERS, THIS IS THE CHALLENGE

⇒⇒ SPERANZA AI FRATELLI QUESTA È LA SFIDA