Informacion mbi “SIPËRMARRJET E TË RINJVE”

  • Mbështetja e të rinjve për ngritjen e sipërmarrjeve me impakt social është një ndër komponentët më të rëndësishëm të projektit YOUR JOB.
  • Qëllimi i përgjithshëm i këtij komponenti është fuqizimi i aftësive të sipërmarrjes së të rinjve, nxitja e zhvillimit të nismave të sipërmarrjes që kanë potencial për të ndikuar pozitivisht në vetëpunësimin e të rinjve dhe gjenerimin e ndikimit pozitiv shoqëror, ekonomik dhe/ose mjedisor në një mënyrë financiarisht të qëndrueshme.

   

Feltepalosje e Sipermarrjeve Sociale