Në Maj 2021 nisi shërbimi i ri për fëmijët e qendrës PRO PAK të Fondacionit down Syndrome Albania, Projekti Recharge – Mbështetje e fëmijëve me Aftësi të Kufizuara, për rikuperimin e aftësive të prekura nga Covid-19. Projekti financohet nga skema e sub-granteve e projektit SOCIETIES 2 -“Mbështetje e OSHC-ve në Fuqizimin e Shprehive Teknike, Përfshirjen e Personave me Aftësi të Kufizuara dhe Standardet e BE në Ballkanin Perëndimor, faza e 2-të”, financuar nga Bashkimi Evropian.

#CaritasShqiptar
#BashkimiEvropian
#SOCIETIES2
#DownSyndromeAlbania
#PërfshirjeSociale