Dokumentacioni i thirrjes për trajnues për 2 trajnimet e para të kurrikulës në kuadër të programit
për ngritjekapacitetesh të Organizatave të Shoqerisë Civile të projektit SOCIETIES 2.
Të interesuarit, të shkarkojnë dokumentat e mëposhtëm: