Udhëzuesi për Bazat e komunikimit të aksesueshem është krijuar në kuadër të projektit ACTIVE – Komunikimi i aksesueshëm drejt gjithpërfshirjes të grupeve të cenueshme në Ballkanin Perëndimor (Accessible Communication Toward Inclusion of Vulnerable and Excluded persons on Western Balkans), me qëllim rritjen e ndërgjegjësimit të publikut dhe tërheqjes së vëmendjes ndaj problemit të aksesueshmërisë së pamjaftueshme, por edhe paraqitjen e zgjidhjeve të mundshme, më konkretisht me udhëzimet për përmirësimin e aksesueshmërisë.

SHKARKO DOKUMENTIN