Tiranë, më 23/08/2018

 

 

KËRKESË PËR OFERTË

 

Lënda:             Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në proçedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruarme objekt “Blerje artikujsh ushqimor dhe pastrimi” për organizatën jo-qeveritare Caritas Shqiptar.

 

 

MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj dorazi me vulë dhe emërtimin “Ofertë për blerje Artikuj ushqimor dhe pastrimi ” si dhe certifikatat për secilin produkt, pranë zyrave të organizatës sonë deri më datë 27/08/2018 në oren 12:00.

 

Caritas Shqiptar  

Adresa: Rruga “Don Bosko”, Nr. 4 Tiranë; Tel: + 355 4 22 30088; Fax: + 355 4 22 34327.

Tirane

 

DETYRAT

 

1.    Biznesi do të sigurojë të gjitha materialet e kërkuara dhe në kohë sipas kërkesës së Caritas-it Shqiptar.

2.    Biznesi do të sigurojë transportin e produkteve në zyrat e Caritas-it Shqiptar.

3.    Biznesi duhet të respektojë çmimet dhe materialet e vendosura në fillim.

4.    Biznesi garanton cilësi dhe përpikmëri në kryerjen e detyrës dhe dorezimin e tyre brenda aftatit te kerkuar.

5.    Afati i dorezimit te materialeve duhet te behet brenda një jave nga data e degimit te porosisë.

Caritas-i Shqiptar do të sigurojë gjithë bashkëpunimin e duhur me qëllim përmbushjen e detyrave të  mësipërme.

 

Materialet

Nr Artikuj Pastrimi Njesia Sasia
1 Detergjent rrobash universal 3kg Pako 1
2 Pastrues xhamash  750ml  Cope 1
3 ACE clasica 1l  Shishe 1
4 Sapun 90 gr  cope 1
5 Kove + shtrydhese 10l cope 1
6 Shtup me fije cope 1
7 Shkop shtupe cope 1
8 Detergjent pllakash 1l cope 1
9 Furca + lopate pastrimi cope 1
10 Detergjent enesh  900ml cope 1
11 Sfungjer enesh 5pc cope 1
12 Tel enesh cope 1
13 Sgrasatore cope 1

Nr Artikuj Ushqimor Njesia Sasia
1 Vaj  luledjelli 1.5 lt Shishe 1
2 Makarona supe  500 gr Pako 1
3 Makarona          500 gr Pako 1
4 Oriz                     1kg Pako 1
5 Sheqer               1kg Pako 1
6 Fasule               1kg Pako 1
7 Kripe                 200gr Pako 1
8 Salce                1.5 lt Shishe 1
9 Miell               1kg  Pako 1

Çdo ofertë e marrë pas datës së mbylljes së tenderit nuk do të pranohet.  Caritas Shqiptar mundet, në diskrecionin e saj, të zgjasë afatin kohor për dorëzimin e Ofertave,  duke njoftuar me shkrim të gjitha kompanitë.

 

Mënyra e vlerësimit të ofertave

1- Të gjithë ofruesit do të sjellin pranë Caritas Shqiptar  certifikaten  për secilin produkt i cili do të shoqërohet me oferten financiare.

2-  Të gjithë ofruesit do të sjellin pranë Caritas Shqiptar ofertat të mbyllura në zarf në adresën e  mëposhtme:

Adresa: Rruga “Don Bosko”, Nr. 4 Tiranë; Tel: + 355 4 22 30088; Fax: + 355 4 22 34327.

Komisioni i vlerësimit do të analizoje së pari certifikatat dhe do të vlerësojë nese cilesia eshte e përshtatshme. Për të gjithë ofruesit që  do të kalojnë vlerësimin e certifikatave  do të shikohen ofertat financiare.

Oferta fituese do te zgjidhet mbi kriterin e çmimit më të ulët

 

 Dokumentacioni i nevojitur për aplikim

 

  • Kopje e ekstraktit të regjistrimit QKR.
  • Oferta me çmimin e produkteve.
  • Certifikate ISO 9001.
  • Certifikate Produkti për secilin nga produktet.