Shëndetësor

PROGRAMI I AFTËSISË SË KUFIZUAR

Caritas-i Shqiptar, me qëllim integrimin e personave me aftësi të kufizuara, ka zbatuar programe të ndryshme për këtë target grup që në vitin 2008. Partner i vazhdueshëm në këtë ndërhyrje ka qenë Caritas-i St. Polten (Austri), i cili ka mbështetur programet e aftësisë së kufizuar pranë Caritas-it Shqiptar. Programi ka startuar me një projekt 3 [...]

KUJDESI SHËNDETËSOR PARËSOR

Caritas-i Shqiptar që prej vitit 1994 ofron kujdes shëndetësor parësor nëpërmjet rrjetit të qendrave shëndetësore (47 të tilla) të lokalizuara në zona të ndryshme të Shqipërisë. Nga ky shërbim përfitojnë çdo vit rreth 70.000 përfitues. Caritas-i shqiptar vlerëson rolin e padiskutueshëm të misionarëve dhe vullnetarëve laikë në mbarëvajtjen e shërbimeve në këto qendra, duke i [...]

Skip to content