Tiranë, më 14-08-2018

 

 

NJOFTIM

 

Lënda:             Shtyrje të afatit ne pjesmarrje në tender “Ftesë për të konkurruarme objekt “Blerje Materiale Ndërtimi” për organizatën jo-qeveritare Caritas Shqiptar.

 

 

Referuar kërkesës për ofertë në faqen e Caritas Shqiptar për pjesëmarrjen në tender me objekt “Blerje Materiale Ndërtimi” të publikuar me datë 03/08/2018.

Ju njoftojmë se:

 Afati për pjesëmarrjen në tender do të shtyhet deri me datë 24/08/2018, ora 12:00.

Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj dorazi me vulë dhe emërtimin “Ofertë për blerje Materiale Ndërtimi ” si dhe çertifikatat për secilin produkt, pranë zyrave të organizatës sonë.

 

Caritas Shqiptar

 

Adresa: Rruga “Don Bosko”, Nr. 4 Tiranë; Tel: + 355 4 22 30088; Fax: + 355 4 22 34327.

Tiranë