Në kuadër të Programit të Veprimit të Bashkëpunimit Ndërkufitar Mal i Zi – Shqipëri 2014-2020, bazuar në Instrumentin e Asistencës Përpara Aderimit (IPA II), Caritas-i Shqiptar, së bashku me Caritas-in e Malit të Zi si lider i projektit dhe partnerët e tyre respektivë – Shoqatën e Paraplegjikëve të Tivarit dhe Projektin “Shpresa”, Shkodër, nisën zbatimin e projektit “A.C.C.E.N.T – Aksesueshmëri, Ndërgjegje qytetare, Punësim për personat me aftësi të kufizuara, si një prirje e re” ka ne program trajnimin  me temë si më poshtë:

Kërkimi aktiv i punës” për të çuar përpara një qëllim social në një mënyrë të qëndrueshme financiarisht për personat me aftësi të kufizuar i cili organizohet në Shkodër në ambientet e GOLDEN HOTEL PALACE.  

Ky trajnim do të zhvillohet në javën e parë të shtatorit, do të informoheni me email/telefon për datat e sakta.

Pjesëmarrësit në këtë aktivitet duhet të jenë nga Bashkitë Lezhë dhe Shkodër pasi këto janë zonat e zbatimit të Projektit A.C.C.E.N.T të financuar nga Bashkimi Europian. 

Të interesuarit duhet të jenë persona me aftësi të kufizuara dhe ftohen të regjistrohen në këtë trajnim nëpërmjet plotësimit të një formulari të thjeshtë pjesëmarje: