Tiranë me 26/05/2023

NJOFTIM PËR SHTYRJE AFATI 

Thirrje për pjesëmarrje në tender – “Designer”

Caritas Shqiptar me seli në rrugën “Don Bosko” nr.4, Tiranë, Shqipëri, njofton shtyrjen e afatit të procesit të tenderimit sipas të dhënave të mëposhtme:

Autoritet Prokurues:                     Caritas Shqiptar

Objekti i Tenderit:                         “Designer”

Nr. i Referencës:                             RFP-01-ADM-23

Lloji i Procedurës:                          Kërkesë për Propozim (RFP)

Data e shpalljes së njoftimit:        26/05/2023

Data e mbylljes së njoftimit:        02/06/2020 Ora: 14:00

Kohëzgjatja e kontratës:               1 (një) vit

Arsyeja e shtyrjes së afatit është mungesa e një oferte të vlefshme për të zhvilluar normalisht këtë procedurë.

Kliko këtu për të shkuar tek adresa e njoftimit fillestar dhe për t’u informuar rreth mënyrës së pjesëmarrjes.