Njoftime

Job Vacancy – Expert for accessible communication

Organization: Caritas Albania Project title: ACTIVE - Accessible Communication Toward Inclusion of Vulnerable and Excluded persons on Western Balkans Job title: Expert for accessible communication     Background: The Project aims at developing concept of Inclusive and accessible communication of disadvantaged people in 5 Western Balkans countries (Albania, Bosnia and Herzegovina - BiH, Montenegro, Kosovo* [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Trajnim për mentorët

Tiranë me 14/02/2022 OBJEKT:                                        Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Organizim aktivitetesh – Shkodër/Lezhë

Tiranë me 27/01/2022 OBJEKT:                                        Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Trajner për zbatimin e trajnimit joformal për personat me aftësi të kufizuar

Tiranë me 19/01/2022 OBJEKT:                                        Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave [...]

Pozicion Vakant – Koordinator/Ekspert Migracioni Zyra Kukes

Organizata:                     Caritas Shqiptar Pozicioni:                         Koordinator/ Ekspert Migracioni Departamenti:                Anti-Trafikimit dhe Migracionit Vendodhja:                     Kukes Varet & raporton tek:   Menaxheri i Projektit     Konteksti/Përmbledhje e punës:   Caritas-i Shqiptar në  bashkëpunim me Caritas Austrine po zbaton një projekt në mbështje të të drejtave të migrantëve, refugjatëve dhe azil-kërkuesve  që identifikohen në Shqipëri. Qëllimi i projektit [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Shërbime përkthimi

Tiranë me 14/01/2021 OBJEKT:                                        Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave [...]

Pozicion Vakant – Keshilluese Psiko-Sociale/Zyra Bilisht

Organizata:                     Caritas Shqiptar Pozicioni:                         Këshilluese psiko-sociale Departamenti:                Anti-Trafikimit dhe Migracionit Vendodhja:                     Bilisht, Devoll Varet & raporton tek:   Menaxheri i Projektit     Konteksti/Përmbledhje e punës:   Caritas-i Shqiptar në  bashkëpunim me UN WOMEN me mbështetjen  e Qeverisë Norvegjeze për fondin e Objektivave të Zhvillimit të Qëndrueshëm po zbaton një projekt në mbrojtje të të [...]