Social

Sektori Social

Mos ec para meje, ndoshta nuk te ndjek dot.Mos ec pas meje, ndoshta nuk te udheheq dot.Ec perkrah meje dhe ndihmojme njeri tjetrin.Prioritete:Edukimi i pergjithshem dhe specific I grupeve te ndryshme si: femijet, te rinjte, grate.Emancipimi i gruas dhe forcimi i rolit te saj ne familje dhe shoqeri.Promovimi i Vullnetarizmit. Salla e Pritjes - Burgu Shënkoll 13. [...]

Aktivitetet e fundit Social

Aktivitetet më të fundit Sektori Social Salla e Pritjes - Burgu Shënkoll 13. 01. 2011 Sektori Social që prej pothuajse një viti zhvillon aktivitete në Burgun e Shënkollit.  Me ndihmën e Secourse Catolique dhe me mbështetjen e Drejtorisë së Burgjeve, vitin e shkuar Caritas-  Shqiptar ndërtoi pranë Burgut Shënkoll një Sallë Pritjeje, një hapësirë e strukturuar [...]

Historiku dhe botimet social

Historiku  Sektori Social është një ndër sektorët më të rëndësishëm të Caritas-it Shqiptar. Që prej momentit të krijimit, puna e zhvilluar nga ky sektor ka qenë e fokusuar në disa prej problematikave dhe objektivave sociale si: puna me gratë, aktivitetet me të rinjtë, lufta kundër fenomenit të drogës, lufta kundër  gjakmarrjes, shkollimi dhe edukimi i [...]

Projekte Sektori Social

PROJEKTI I FORMIMIT TE ANIMATOREVE IP. 42020Mbeshtetur nga Secourse Catholique- Caritas FranceQellimi kryesor i ketij projekti jane femijet, si nje prej shume kategorive vulnerable dhe me pak mundesi per nje edukim informal, socializimi dhe argetimi.Trajnimi i animatoreve dhe ngrgitja e kapaciteteve te tyre per te patur nje animim sa me cilesor ne Qendrat Caritas eshte [...]

Historiku Sektorit Social

HISTORIKU 1-    PUNA ME FËMIJETNe bashkëpunim me misionet. Rreth 80 kopshte parashkollore, të cilat funksionojnë pranë kongregatave e misioneve katolike. Ky Program përfshin aktivitetet ne 80 kopshte fëmijësh te cilët administrohen nga Misionet e Motrave ne pothuaj te gjithë territorin e Shqipërisë. Këto kopshte funksionojnë ne ndihme te strukturave arsimore parashkollore te shtetit Shqiptar, duke [...]

Go to Top