Shkarkoni dokumentacionin e plotë:

Shtyrje Afati – ITB-02-SO-20        Aneks RFQ

Tiranë me 13/05/2020

NJOFTIM PËR SHTYRJE AFATI

Caritas Shqiptar me seli në rrugën “Don Bosko”, nr.4, Tiranë, Shqipëri, njofton shtyrjen e afatit të proçesit të tenderimit sipas të dhënave të mëposhtme:

Autoritet Prokurues:                Caritas Shqiptar

Objekti i Tenderit:                    Blerje materiale ndërtimi

Nr. i Referencës:                        ITB-02-SO-20

Lloji i Procedurës:                     Ftesë për ofertë (ITB)

Data e shpalljes së njoftimit:  13/05/2020

Data e mbylljes së njoftimit:   18/05/2020 Ora: 14:00

Kohëzgjatja e kontratës:          1 (një) vit

Arsyeja e shtyrjes së afatit, është mungesa e ofertave të vlefshme për të zhvilluar normalisht këtë proçedurë.

Duke analizuar shkaqet si dhe duke vlerësuar situatën pandemike të krijuar nga COVID – 19, komisioni i vlerësimit të ofertave të caktuar për këtë proçes tenderimi, vendosi që të bëhej shtyrje e afatit për paraqitjen e ofertave.

Kliko këtu për të shkuar tek adresa e njoftimit fillestar.