Shkarkoni dokumentacionin e plotë:

Menu           Aneks RFQ          Shtyrje Afati – RFP

Tiranë me 26/05/2020

NJOFTIM PËR SHTYRJE AFATI

Caritas Shqiptar me seli në rrugën “Don Bosko”, nr.4, Tiranë, Shqipëri, njofton shtyrjen e afatit të proçesit të tenderimit sipas të dhënave të mëposhtme:


Autoritet Prokurues:               Caritas Shqiptar

Objekti i Tenderit:                  Ushqim i ngrohtë, Shkodër

Nr. i Referencës:                     RFP-09-AT-20

Lloji i Procedurës:                  Kërkesë për Propozim (RFP)

Data e shpalljes së njoftimit:  26/05/2020

Data e mbylljes së njoftimit: 02/06/2020 Ora: 12:00

Kohëzgjatja e kontratës:         1 (një) vit


Arsyeja e shtyrjes së afatit është mungesa e një oferte të vlefshme për të zhvilluar normalisht këtë proçedurë.

Duke analizuar shkaqet si dhe duke vlerësuar situatën pandemike të krijuar nga COVID – 19, komisioni i vlerësimit të ofertave të caktuar për këtë proçes tenderimi, vendosi që të bëhej ndryshimi i paraqitjes së ofertave. Këto ndryshime bëhen për të thjeshtuar sa më shumë punën e subjekteve për paraqitjen e ofertave të tyre. Ndryshimet janë përkatësisht si mëposhtë:

  • Ofertat mund të dorëzohen dorazi ose me email në: caritasalbania@caritasalbania.org.
  • Paraqitja e dokumentacionit të nevojshëm thjeshtohet. Mjafton të paraqitet vetëm formati i kërkesës për ofertë sipas formatit Aneks RFQ.

Kliko këtu për të shkarkuar Aneks RFQ

Kliko këtu për të shkarkuar Menu

Kliko këtu për të shkuar tek adresa e njoftimit fillestar.