Tiranë me 03/09/2021

NJOFTIM PËR SHTYRJE AFATI

Caritas Shqiptar me seli në rrugën “Don Bosko”, nr.4, Tiranë, Shqipëri, njofton shtyrjen e afatit të proçesit të tenderimit sipas të dhënave të mëposhtme:

Autoritet Prokurues:               Caritas Shqiptar

Objekti i Tenderit:                  “Vlerësimi tekniko ekonomik – Studio Inxhinierie”

Nr. i Referencës:                     ITB-S-AT-21

Lloji i Procedurës:                  Ftesë për ofertë (ITB)

Data e shpalljes së njoftimit:  03/09/2021

Data e mbylljes së njoftimit: 10/09/2021 Ora: 16:00

Arsyeja e shtyrjes së afatit është mungesa e një oferte të vlefshme për të zhvilluar normalisht këtë proçedurë.

Kliko këtu për të shkuar tek adresa e njoftimit fillestar.