Projekte

Qendra e Femijeve ne Kasalle

        EDUKIMI I FEMIJEVE NE ZONEN E KASALLES Caritas Shqiptar prej kohesh kishte evidentuar nevojen per ngritjen e nje projekti per edukimin e femijeve parashkollore ne Kasalle. Kjo zone sa afer dhe larg Tiranes nuk ka shume mundesi per tu ofruar femijeve ambjentet dhe metodologjine e duhur.  Kerkeses drejtuar donatoreve per te mbeshtetur kete inisiative [...]

Observatori i Varferisë Vazhdim

  CARITAS SHQIPTARLUFTA KUNDER VARFERISE EKSTREMEOBSERVATORI I VARFERISEMotivimi Projekti lind nga percaktimi i nevojave emergjente ne shoqerine Shqiptare. Fenomeni i migrimit te brendshem dhe te jashtem ka hapur dy kapituj te medhenj ne realitetin shoqeror te vendit:1. Varesine ekonomike nga te ardhurat e emigranteve nga ana e personave qe kane mbetur ne Shqiperi;2. Çrrenjosja e berthamave familjare [...]

Observatori i Varfërisë

 CARITAS SHQIPTARLUFTA KUNDER VARFERISE EKSTREMEOBSERVATORI I VARFERISEMotivimiProjekti lind nga percaktimi i nevojave emergjente ne shoqerine Shqiptare. Fenomeni i migrimit te brendshem dhe te jashtem ka hapur dy kapituj te medhenj ne realitetin shoqeror te vendit:1. Varesine ekonomike nga te ardhurat e emigranteve nga ana e personave qe kane mbetur ne Shqiperi;2. Çrrenjosja e berthamave familjare [...]

Skip to content