Tiranë me 21/02/2024

NJOFTIM PËR SHTYRJE AFATI

Caritas Shqiptar me seli në rrugën “Don Bosko”, nr.4, Tiranë, Shqipëri, njofton shtyrjen e afatit të proçesit të tenderimit sipas të dhënave të mëposhtme:

Autoritet Prokurues:                           Caritas Shqiptar

Objekti i Tenderit:                               “Blerje produkteve farmaceutike”

Nr. i Referencës:                                  ITB-01-ADM-24 

Lloji i Procedurës:                               Ftesë për Ofertë (ITB)

Data e Njoftimit të tenderit:              05/02/2024

Data e mbylljes së njoftimit:              20/02/2024  Ora: 12:00

Kohëzgjatja e kontratës:                     1 (një) vit

Arsyeja e shtyrjes së afatit për dorëzimin e dokumentacionit është pjesëmarrja e ulët e Operatorëve Ekonomikë.

Komisioni i vlerësimit të ofertave, ngritur për këtë proces tenderimi, vendosi shtyrjen e afatit për paraqitjen e ofertave. Shtyrja e njoftimit bëhet sipas të dhënave më poshtë:

Njoftimi i shtyrjes së afatit :                                      21/02/2024

Data e mbylljes së afatit:                                        28/02/2024; Ora: 12:00

 

Klikoni këtu për të shkuar tek adresa e njoftimit fillestar ku mund të gjeni informacionin e plotë mbi pjesëmarrjen.