Njoftim për shtyrje afati – Vlerësues i jashtëm

Tiranë me 28/02/2024

NJOFTIM PËR SHTYRJE AFATI

Caritas Shqiptar me seli në rrugën “Don Bosko”, nr.4, Tiranë, Shqipëri, njofton shtyrjen e afatit të proçesit të tenderimit sipas të dhënave të mëposhtme:

Autoritet Prokurues:                           Caritas Shqiptar

Objekti i Tenderit:                               “Vlerësues i jashtëm”

Nr. i Referencës:                                  RFP-VJ-SO-24 

Lloji i Procedurës:                               Kërkesë për Propozim

Data e Njoftimit të tenderit:              13/02/2024

Data e mbylljes së njoftimit:              27/02/2024  Ora: 16:00

Dorëzimi i Raportit Final:                  Brënda dates 15/04/2024

Arsyeja e shtyrjes së afatit për dorëzimin e dokumentacionit është pjesëmarrja e ulët e Operatorëve Ekonomikë.

Komisioni i vlerësimit të ofertave, ngritur për këtë proces tenderimi, vendosi shtyrjen e afatit për paraqitjen e ofertave. Shtyrja e njoftimit bëhet sipas të dhënave më poshtë:

Njoftimi i shtyrjes së afatit :                             28/02/2024

Data e mbylljes së afatit:                                      05/03/2024; Ora: 16:00

 

Klikoni këtu për të shkuar tek adresa e njoftimit fillestar ku mund të gjeni informacionin e plotë mbi pjesëmarrjen.