Publikime

PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA INTELEKTUALE: “TË RRITEN PAGAT PËR ATA QË NA SHËRBEJNË!”

Ditën e hënë, më datë 12 tetor 2020, Caritas-i Shqiptar DHE Projekti “Shpresa”, organizuan, në ambientet e kësaj të fundit, një aktivitet ndërgjegjësues lidhur me problemet e shëndetit mendor. Ky aktivitet ishte në kuadër të partneritetit të dy organizatave tona në zbatim të projektit SOCIETIES 2, financuar nga Komisioni i Bashkimit Evropian. Aktiviteti u ndoq [...]

TRAINING ON “YOUTH EMPLOYMENT, THE RIGHTS AND OBLIGATIONS, THE LEGISLATION”

In the framework of the YourJob program, the first 3-days training cycle with the youth of Kamza, Lezha and Shkodra on the "Employment relationship - Youth employment, rights, obligations and legislation in force" has been successfully finalized. Within December this year will terminate also the second round of the training in the project areas. About [...]

1st BOOT CAMP IN ALBANIA

Supporting youth to take social enterprise initiatives is one of the most important components of the YourJob program. The overall goal of this component is to strengthen the entrepreneurial skills of young people, encourage the development of entrepreneurial initiatives that have the potential to positively impact the youth self-employment and generate financially sustainable positive impact on [...]

SIPËRMARRJET E TË RINJËVE

Informacion mbi "SIPËRMARRJET E TË RINJVE" Mbështetja e të rinjve për ngritjen e sipërmarrjeve me impakt social është një ndër komponentët më të rëndësishëm të projektit YOUR JOB. Qëllimi i përgjithshëm i këtij komponenti është fuqizimi i aftësive të sipërmarrjes së të rinjve, nxitja e zhvillimit të nismave të sipërmarrjes që kanë potencial për të [...]

Buletinit Informativ 4

Programi Your Job “Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans” zbatohet nga Caritas Shqiptar në Shkodër, Lezhë dhe Kamëz në bashkëpunim të ngushtë me Caritaset Dioqezane Shkodër-Pult, Lezhë dhe Tiranë-Durrës. Objektivi madhor i këtij projekti është të kontribuojë në punësimin e të rinjve të grup-moshës 15-30 vjeç dhe krijimin e mundësive për punësimin e [...]