Publikime

SIPËRMARRJET E TË RINJËVE

Informacion mbi "SIPËRMARRJET E TË RINJVE" Mbështetja e të rinjve për ngritjen e sipërmarrjeve me impakt social është një ndër komponentët më të rëndësishëm të projektit YOUR JOB. Qëllimi i përgjithshëm i këtij komponenti është fuqizimi i aftësive të sipërmarrjes së të rinjve, nxitja e zhvillimit të nismave të sipërmarrjes që kanë potencial për të [...]

Buletinit Informativ 4

Programi Your Job “Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans” zbatohet nga Caritas Shqiptar në Shkodër, Lezhë dhe Kamëz në bashkëpunim të ngushtë me Caritaset Dioqezane Shkodër-Pult, Lezhë dhe Tiranë-Durrës. Objektivi madhor i këtij projekti është të kontribuojë në punësimin e të rinjve të grup-moshës 15-30 vjeç dhe krijimin e mundësive për punësimin e [...]

SUCCESS STORY OF MARIGLEN

A DIFFERENT LIFE POSSIBILITY FOR MARIGLEN! Mr. Mariglen Pecaku is a 19 years young men living in Shkodra. His life has been very difficult, as he has grown up with his mother, two sisters and a stepfather. Economic hardships have caused them to beg on the streets for charity and not attending school regularly. His stepfather, in unexplained circumstances, killed his mother [...]

Application for Boot-Camp in Albania

Supporting young people to set up enterprises with social impact and self-employment is one of the main and important pillars of the YOUR JOB program. The overall goal of this component is to strengthen the entrepreneurial skills of young people, encourage the development of entrepreneurial initiatives that have the potential to positively influence youth self-employment [...]

Work challenges during COVID-19

The activities of YourJob program were directly affected by corona-virus pandemics, which were immediately adapted online, via Skype, zoom, Facebook or other apps. During the period of isolation, coordination meetings were held, training for young people and staff, participation in the organization of other cooperating NGOs. The participation of young people in online meetings has [...]

Internships

Although we are still in the crisis caused by the COVID-19 pandemic, where many different institutions, businesses or organizations have drastically reduced the volume of work or have been forced to close it completely, due to economic problems caused, the staff of YourJob program has not stopped working to achieve youth interests, to realize professional [...]

Buletin Informativ nr. 3 – Your Job

Të nderuar lexues, Programi YourJob ka mbyllur vitin e parë të eksperiencës, sfidave dhe arritjeve në punën me të rinjtë. Kjo është një nga mundësitë më të mëdha të ofruara për të rinjtë në katër shtetet e Ballkanit për të përballuar sfidat e papunësisë, edukimit, kualifikimit profesional dhe një sërë sfidash personale dhe ndërpersonale. Duke [...]

Thirrje për ekspert trajnimi

TERMAT E REFERENCËS Njoftim eksperti për realizimin e trajnimeve me temë: “Punësimi i të rinjve, të drejtat dhe detyrimet, legjislacioni!”. Përshkrimi i organizatës Caritas-i Shqiptar është një organizatë humanitare që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Caritas-i Shqiptar punon me programe edukimi, që synojnë forcimin e pjesëmarrjes [...]

Newsletter Nr. 2- Projekti Employ Yourself

Projekti “Employ Yourself”, i cili është pjesë e Programit Erasmus+, financuar nga Bashkimi Evropian, që zbatohet njëkohësisht nga 7 shtete: Shqipëria, Bullgaria, Greqia, Italia, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia. Qëllimi i këtij projekti është nxitja e të rinjve drejt punësimit dhe sipërmarrjeve sociale. Newsletter Nr.2 Projekti Employ Yourself