Uncategorized

SOCIETIES 2 – Krijohet Task Forca për Advokim për Personat me Aftësi të Kufizuara

Më datë 19 Janar, ditën e mërkurë, në Hotel Tirana International, salla ”Silver”, u mbajt takimi i dytë i Task Forcës për Advokim për Personat me Aftësi të kufizuara - në kuadër të Projektit “SOCIETIES 2”, financuar nga Bashkimi Evropian, që po zbatohet  në Shqipëri nga Caritas-i Shqiptar, në partneritet me Shoqatën “Projekti Shpresa”, Shkodër. [...]

SOCIETIES 2 – Projekti “Unë kujdesem për ty”

Gjatë periudhës shkurt-nëntor 2021 CODE Partners/QendraRinore ARKA,nëbashkepunim tëngushtë me Njësinë Vendore të Kujdesit Shëndetësor në Shkodër, implementoi projektin “UNË KUJDESEM PËR TY: Fuqizimi i Qendrës Ditore për Shëndetin Mendor”, Në kuadër  të skemës së sub-granteve  të projektit SOCIETIES 2,që Caritasi Shqiptar  po zbaton me fonde të Komisionit të Bashkimit Evropian.  Pas riaktivizimit tëqendrës, përpersonat me [...]

Pozicion vakant-Program Manager/Zyra Qendrore

Organizata:                                        Caritas Shqiptar Pozicioni:  Menaxher Programi+PR/Zëvëndësim Leje Lindje Departamenti:                                   Ekonomia Sociale dhe Aftësia e Kufizuar Vendodhja:                                        Tiranë Varet & raporton tek:                        Pergjegjesi i Departamentit Kohezgjatja e kontrates:                   6 mujore   KONTEKSTI I PROJEKTEVE NE NGARKIM:  Projektet per te cilat hapet thirrja per Menaxher+PR, do te jene si me poshte te renditura: Menaxher – Projekti CONEX Balkans: [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Blerje automjeti

Tiranë me 24/11/2020 OBJEKT:                                       Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas-i Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Blerje elektroshtëpiake

Shkarkoni dokumentacionin e plotë: Aneks D           Aneks RFQ           ITB-01-SO-20 Tiranë me 27/04/2020   OBJEKT:                                      Thirrje për pjesëmarrje në tender. Të nderuar Z./Znj. Caritas-i Shqiptar është një organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. [...]

Emergjenca Termet – Dita 2

Siç u njoftua që dje, u zhvillua sot mbledhja me misionarët e Dioqezës Tiranë Durrës në ambientet e Caritas Shqiptar. Qëllimi i mbledhjes është pikërisht situata e rëndë e krijuar nga tërmeti që ka prekur këtë Dioqezë dhe si mundet Kisha Katolike t'i vijë në ndihmë sa më shumë personave të lënduar nga tërmeti [...]

Rregullore e privatësisë

Në bazë të ligjit Nr. 9887 datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, informacioni i trasmetuar në përmbajtje të këtij WEBSITE është i destinuar vetëm për individin ose për institucionin. Çdo rishikim, trasmetim, shpërndarje apo kryerjen e ndonjë veprimi tjetër të ngjashëm me këto nga persona apo subjekte të tjera të ndryshëm nga marrësi [...]

Koordinator Terreni në Kukës

“PËRSHKRIMI I PUNËS”   Organizata:  Caritas Shqiptar Departamenti:  Antitrafikimit Tipi i kontratës:  Kontratë Individuale Pune me Kohëzgjatje të Caktuar (Korrik – Dhjetor 2018) Projekti:  “Fuqizim i strukturave lokale për të mbrojtur fëmijët shqiptarë të  shfrytëzuar në  vendet fqinjë”. Pozicioni:  Koordinator Terreni Vendodhja e ushtrimit të detyrës:  Kukës Raporton tek:  Projekt Menaxheri     Caritas Shqiptar me mbështetjen e Qeverisë Francezë [...]

Buletine – Newsletter

Newsletter NETAGE Kliko këtu për të shkarkuar buletinin e parë Kliko këtu për të shkarkuar buletinin e dytë Kliko këtu për të shkarkuar buletinin e tretë  Kliko këtu për të shkarkuar buletinin e katërt Newsletter Antitrafikimi Kliko këtu për të shkarkuar buletinin e parë Kliko këtu për të shkarkuar buletinin e dytë Kliko këtu për të [...]

Go to Top