caritasalbania

About Caritas Albania

This author has not yet filled in any details.
So far Caritas Albania has created 159 blog entries.

SIPËRMARRJET E TË RINJËVE

Informacion mbi "SIPËRMARRJET E TË RINJVE" Mbështetja e të rinjve për ngritjen e sipërmarrjeve me impakt social është një ndër komponentët më të rëndësishëm të projektit YOUR JOB. Qëllimi i përgjithshëm i këtij komponenti është fuqizimi i aftësive të sipërmarrjes së të rinjve, nxitja e zhvillimit të nismave të sipërmarrjes që kanë potencial për të [...]

Ekspert trajnimesh

TERMAT E REFERENCËS Njoftim eksperti për realizimin e trajnimeve me temë:   “TË FOLURIT NË PUBLIK!”   Organizata Caritas Albania (Shqiptar) Adresa: Rruga “Don Bosko” Tiranë,Albania Tel: +355 42230088 Mob: + 355 682024596 E-mail: caritasalbania@caritasalbania.org  Programi YourJob (Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans) Kohëzgjatja e angazhimit Shtator – Dhjetor 2020 Ditët [...]

Buletinit Informativ 4

Programi Your Job “Youth Overcoming Unemployment Regionally through Job Opportunities on the Balkans” zbatohet nga Caritas Shqiptar në Shkodër, Lezhë dhe Kamëz në bashkëpunim të ngushtë me Caritaset Dioqezane Shkodër-Pult, Lezhë dhe Tiranë-Durrës. Objektivi madhor i këtij projekti është të kontribuojë në punësimin e të rinjve të grup-moshës 15-30 vjeç dhe krijimin e mundësive për punësimin e [...]

Pozicion Vakant – Animator Social në Cërrik

Tiranë me 28/07/2020         Pozicion Vakant – Animator Social Organizata:                 Caritas Shqiptar Pozicioni:                    Animator Social Departamenti:             Social Vendodhja:                 Cërrik Varet & raporton tek: Koordinatori i projektit Afati për aplikim:       07/08/2020 Konteksti/Përmbledhje e punës: Caritas Shqiptar me mbështetjen financiare të Caritas Gjerman implementon Projektin “Fëmijët dhe të rinjtë”. Qëllimi i këtij projekti [...]

Pozicion Vakant – Inxhinier

Tiranë me 28/07/2020         Pozicion Vakant – Inxhinier Organizata:                               Caritas Shqiptar Pozicioni:                                  Inxhinier Departamenti:                         Social Varet & raporton tek:             Menaxheri i projektit Afati për aplikim:  [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – “Rindërtim dhe riaftësim i banesave të dëmtuara nga tërmeti”

Tiranë me 20/07/2020 OBJEKT:                                       Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas-i Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave [...]

SUCCESS STORY OF MARIGLEN

A DIFFERENT LIFE POSSIBILITY FOR MARIGLEN! Mr. Mariglen Pecaku is a 19 years young men living in Shkodra. His life has been very difficult, as he has grown up with his mother, two sisters and a stepfather. Economic hardships have caused them to beg on the streets for charity and not attending school regularly. His stepfather, in unexplained circumstances, killed his mother [...]

Application for Boot-Camp in Albania

Supporting young people to set up enterprises with social impact and self-employment is one of the main and important pillars of the YOUR JOB program. The overall goal of this component is to strengthen the entrepreneurial skills of young people, encourage the development of entrepreneurial initiatives that have the potential to positively influence youth self-employment [...]

Work challenges during COVID-19

The activities of YourJob program were directly affected by corona-virus pandemics, which were immediately adapted online, via Skype, zoom, Facebook or other apps. During the period of isolation, coordination meetings were held, training for young people and staff, participation in the organization of other cooperating NGOs. The participation of young people in online meetings has [...]