Njoftime

KURSET PROFESIONALE

Bazuar në Censusin e 2011, në Shqipëri shkalla e papunësisë ishte 21.9%, për të rinjtë (mosha 15-29 vjeҫ). Një pjesë e konsiderueshme e tyre rreth 63% janë të papunë prej një kohe të gjatë, e cila konsiston në shkallë më të lartë se në ҫdo vend tjetër të BE-së dhe kërkon vëmendje të veҫantë. Kërkimet [...]

KËSHILLIMI ONLINE

Sëmundja e koronavirusit ka paralizuar pothuajse të gjitha aktivitetet dhe jetën e njerëzve. Kjo sigurisht ka prekur edhe punën tonë në ofrimin e shërbimeve për të rinj, në këshillimet e karrierës, trajnimet mbi aftësisë e jetës ose aftësitë e buta, ose takime të ndryshme që ne kemi patur me institucione për bashkëpunime. Puna jonë ndikon [...]

Kurset profesionale

 Ne gjithnjë e më shumë kontaktohemi nga punëdhënës në Zrenjanin, duke ofruar bashkëpunim. Është nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi për realizimin e aktiviteteve të projektit me sallonin “Ceca”. “Ceca” është një sallon flokësh me traditë të gjatë dhe në Zrenjanin është i famshëm për profesionalizmin e tij. Pronarja e sallonit, znj. Svetlana Banjai, dëshiron ta ndajë dijen [...]

Aktivitetet online të programit YourJob

Inkubatorët Rinorë të Caritas vazhdojnë të punojnë për programit e YourJob, pavarësisht situatës së shkaktuar nga pandemia e virusit të Covid-19. Këshilltarët tanë nga Aleksinac, Ruma dhe Zrenjanin i japin përdoruesve të tyre mundësinë për të vazhduar online aktivitetet e projektit të tyre. Çdo të mërkurë do të ketë një sesion trajnimi online. Të mërkurën, [...]

Program trajnimi i YourJob për të rinjtë sipërmarrës të ardhshëm

Programi i parë i trajnimit për të rinjtë sipërmarrës të ardhshëm në kuadër të projektit YourJob filloi të mërkurën, 10 mars, në Hotel “Andrevlje Ceptor”, në Fruska Gora, dhe vazhdon deri të premten, 13 mars. Në këtë trajnim katër ditor, njëzet të rinj ambiciozë nga Aleksinac, Zrenjanin dhe Ruma do të kenë mundësi të marrin [...]

Praktika pune e YourJob Internship në Zrenjanin – Përvojat e Milicës

Milica Stanimirov u shpërngul pak vite më parë nga qyteti i saj në Zrenjanin, për të studiuar në Fakultetin Teknik Mihailo Pupin. Edhe pse mori një diplomë Bachelor për teknologji informacioni, ajo donte ta bazonte zhvillimin e karrierës së saj në një diplomë të shkollës së mesme – teknike financiare.   Milicës filloi ti pëlqejë [...]

Ide karriere, kurse falas dhe mundësi pune, të gjitha këto i ofron programi ynë YourJob

Programi YourJob është një mundësi që u jepet të rinjve duke u ofruar trajnime, këshillime dhe përgatitje për punësim domethënës. Jemi shumë të lumtur që kandidatja jonë, Besarta Hyseni, ka gjetur mbështetjen tonë. Ajo është punësuar në sallonin e bukurisë “Studio doja”, në Vitia, dhe e gjithë kjo falë përgatitjes që programi YourJob ka mbështetur [...]

Procesi i përgatitjes dhe punësimit të të rinjve, nga Bashkia e Vitija-s, të cilët kërkojnë punë

Janë ndërmarrë disa aktivitete për t’iu përgjigjur kërkesave të të rinjve të Bashkisë së Vitija-s, të cilët kërkojnë punë, si dhe kërkesave të kompanisë “Elektro Stublla” që është e interesuar në punësimin e qëndrueshëm të të rinjve të aftë. Aktiviteti/intervista e parë është organizuar më 10 mars 2020, për 20 të rinj të interesuar për [...]