Njoftime

Njoftim për shitje pasurie

30 Dhjetor 2020 Njoftim Caritas Shqiptar kërkon të shesë pasuri të paluajtshme me të dhëna si mëposhtë: Pasuria me nr. 1/216 me sipërfaqe 42 m2, Z. K. 8210, Tiranë, Shqipëri (Shkarkoni njoftimin) Detaje të tjera mbi pasurinë: Pronësia dhe Adresa Sipas vërtetimit të pronësisë nr. 199 i datës 17/10/2001 lëshuar nga ZVRPP Tiranë, kjo pronë ka [...]

Projektet fituese nga skema e nënfinacimit – SOCIETIES 2

             Shpallen projektet fituese të thirrjes për propozime në kuadër të skemës së nënfinancimit të projektit “SOCIETIES 2”. Në kuadër të skemës së nënfinancimit të projektit “SOCIETIES 2 – Mbështetje e organizatave të shoqërisë civile në fuqizimin e shprehive teknike, përfshirjen e personave me aftësi të kufizuara dhe standardet e BE [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Blerje automjeti

Tiranë me 24/11/2020 OBJEKT:                                       Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas-i Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Mbikqyrës Punimesh – Rikonstruksion i pjesshëm i Zyrave të Policisë Kufitare, Porti Durrës

Tiranë me 17/11/2020 OBJEKT:                                       Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas-i Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Rikonstruksion i pjesshëm i Zyrave të Policisë Kufitare, Porti Durrës.

Tiranë me 16/11/2020 OBJEKT:                                       Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas-i Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave [...]

Supporting sustainable economies

Supporting sustainable economies Strengthening social entrepreneurship and community development in the context of covid-19 crisis. Organizohen një sërë aktivitetesh online në kuadër të projetit ELBA 3 dhe ERASMUS+ për të mbështetur dhe fuqizuar bizneset sociale në kontekstin e pandemisë COVID-19. Për t'u njohur me programin e aktivitetit, Ju lutem shkarkoni fletëpalosjen në formatin PDF: Supporting sustainable economies

Sqarime Nënfinancime – Thirrje për propozime

Sqarime  Nënfinancime – Thirrje për propozime Projekti “SOCIETIES 2 Mbështetje e OSHC në Shprehitë Teknike, Përfshirjen e Personave me Aftësi të Kufizuara dhe Standardet e BE në Ballkanin Perëndimor, faza e 2-të” është miratuar për financim nga Bashkimi Evropian, i përfaqësuar nga Komisioni Evropian.  Përgjigje ndaj pyetjeve të ngritura nga aplikuesit potencialë për financim Gjatë [...]

Thirrje për pjesëmarrje në tender – Mobilim i zyrave të Caritas Shqiptar

Tiranë me 30/10/2020 OBJEKT:                                       Thirrje për pjesëmarrje në tender Të nderuar Z./Znj. Caritas-i Shqiptar është një Organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas Shqiptar është anëtar i Caritas Internationalis dhe Caritas Europa, rrjeti botëror i Organizatave [...]

NJOFTIM PËR SHTYRJE AFATI – “Rindërtim dhe riaftësim i banesave të dëmtuara nga tërmeti, Lezhë”

Tiranë me 19/10/2020 NJOFTIM PËR SHTYRJE AFATI Shkarko dokumentin Caritas Shqiptar me seli në rrugën "Don Bosko", nr.4, Tiranë, Shqipëri, njofton shtyrjen e afatit të proçesit të tenderimit sipas të dhënave të mëposhtme: Autoritet Kontraktor:                                          [...]