Njoftime

Kërkesë për ofertë

      Tiranë, më 23/08/2018     KËRKESË PËR OFERTË   Lënda:             Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në proçedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje artikujsh ushqimor dhe pastrimi” për organizatën jo-qeveritare Caritas Shqiptar.     MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj dorazi me vulë dhe [...]

NJOFTIM

                                                                                                  Tiranë, më 14-08-2018     NJOFTIM   Lënda: [...]

THIRRJE PËR TENDER – AUDITIM PROJEKTI

Tiranë me 14.08.2018       OBJEKTI:                                                                              THIRRJE PËR TENDER – AUDITIM PROJEKTI   Te nderuar Z./Znj.   Caritas-i Shqiptar është një organizatë humanitare e Kishës Katolike që punon për përmirësimin e kushteve të jetesës së njerëzve më në nevojë në Shqipëri. Që nga viti 1994, Caritas-i Shqiptar është anëtar i Caritas [...]

Kërkesë për ofertë

                                                                Tiranë, më 3-08-2018     KËRKESË PËR OFERTË     Lënda:             Kërkohet ofertë për pjesëmarrje në proçedurën e tenderit “Ftesë për të konkurruar” me objekt “Blerje Materiale Ndërtimi” për organizatën jofitimprurëse Caritas Shqiptar.     MËNYRA E PJESËMARRJES NË TENDER Jeni të ftuar të dorëzoni ofertën tuaj dorazi me vulë dhe emërtimin [...]